Pilotní projekt on-line výuky

Současná doba nás všechny nutí hledat nové cesty výuky a komunikace. V MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové již mnoho let probíhá vzdělávací program zdravého stravování se Zdravou pětkou. Lektorka Radka Drobná dokáže skvěle navázat kontakt s dětmi a žáky, kteří mají mentální handicap. Pro takové děti je socializace v jakékoliv formě velmi cenný základní kámen v životě. 

Letos v říjnu jsme museli část prezenční výuky zrušit vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti s epidemií Covid. Přesto se podařilo zrealizovat pilotní program online. Zpětnou vazbu, které si velice vážíme, zde rádi předkládáme...

Celá třetina žáků naší základní školy nemluví, ať už z důvodu autismu, dětské mozkové obrny nebo mentálního postižení. Jsou to uživatelé alternativní a augmentativní komunikace. Tito žáci se již od útlého věku učí komunikovat prostřednictvím symbolů, znaků nebo technických pomůcek. S rodiči musí docházet na intenzivní logopedickou péči. 

Díky Paní Radce Drobné se podařilo realizovat pilotní program Zdravé pětky přímo se žáky, kteří  jsou uživateli AAK a komunikovat s nimi on-line prostřednictvím aplikace google meet.  Ona, se svými maňásky a sdílenými materiály Zdravé pětky na obrazovce, dokázala oslovit žáky, kteří nekomunikují běžným způsobem, jejich pozornost je jen krátkodobá a těžce se s nimi navozuje spolupráce. 

Pro naši školu je velmi cenná tato možnost vzdělávacích programů Zdravé pětky a společnosti Albert. A také hodnotná zkušenost, za kterou vděčíme empatické lektorce Radce Drobné, která zvládá zprostředkovat tento program našim žákům, kteří mají významné komunikační limity. 

Bohdana Voříšková – logoped MŠ, ZŠ a SŠ Daneta 


Pilotní projekt on-line výuky