Finále Zdravá 5

Letošní zadání soutěže zní: Udělej radost zdravou svačinkou, jejíž součástí bude libovolné ovoce nebo zelenina. Jedná se o přípravu studeného nebo teplého pokrmu vhodného na svačinu, který bude obsahovat jakékoli ovoce nebo zeleninu, bude zdravý, nápaditý a udělá komukoliv v okolí radost. Týmy soutěží o postup do velkého Finále Z5, které se uskuteční v Praze 22. května 2020.


Přihlásit tým do soutěže

Pravidla soutěže

PRVNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE FINÁLE ZDRAVÉ 5


KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Do prvního kola soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR a ve speciální kategorii zaměstnanci Alberta s dítětem nebo dětmi. Zařazení do soutěžních kategorií proběhne následovně: Mateřská škola, Základní škola mladší žáci (1. a 2. třída), Základní škola starší žáci (3. – 5. třída), Základní škola žáci druhého stupně (6. – 9. třída) a Dětské zařízení. Klienti dalších školských a sociálních zařízení jako jsou nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží se mohu zúčastnit také a budou zařazeni do kategorie Dětská zařízení. Každá škola, dětský domov i kluby nominují libovolný počet tříčlenných týmů.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláškou se rozumí nahrání receptu na zdravou svačinku, jejíž součástí bude libovolné ovoce nebo zelenina, fotografií (příprava, konzumace a obdarování) a příběhu obdarování připravenou svačinou, to vše prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.zdrava5.cz. Upozorňujeme, že ve finálním bodování rozhoduje, jak soutěžní recept, tak příběh obdarování a také kvalita (ostrost) fotografií. Hlásit se můžete v období od 14. února do 15. dubna 2020. Subjekt musí být registrován v systému Zdravé 5 (registrace na www.zdrava5.cz) a pod svými přístupovými údaji vyplňuje a nahrává přihlášku do soutěže. Součástí přihlášky musí být název soutěžního týmu (přezdívka), název pokrmu, třída, fotografie (maximálně 3, každá o velikosti maximálně 500 kB, fotografie by měly být ostré a nerozmazané) a příběh obdarování připravenou svačinou.

POZOR! Z důvody splnění podmínek pro ochranu osobních údajů je nutné nahrát souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný zákonným zástupcem pro každé dítě vyobrazené na nahraných fotografiích. Vzor k vyplnění ke stažení zde.
V případě, že neobdržíme potvrzené souhlasy o GDPR u dětí přihlášených do soutěže, nebude tým zařazen do veřejného hlasování soutěže.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA.
Letošní zadání soutěže zní: Udělej radost zdravou svačinkou, jejíž součástí bude libovolné ovoce nebo zelenina. Jedná se o přípravu studeného nebo teplého pokrmu vhodného na svačinu, který bude obsahovat jakékoli ovoce nebo zeleninu, bude zdravý, nápaditý a udělá komukoliv v okolí radost. Týmy soutěží o postup do velkého Finále Z5, které se uskuteční v Praze 22. května 2020.

KRITÉRIA SOUTĚŽE.
Odborná porota bude hodnotit nejen složení a vzhled svačinky, ale také příběh, jak týmy naložily s připraveným pohoštěním. Soutěžící mají za úkol připravenou svačinkou obdarovat někoho v okolí, a udělat tak radost. Cena připravené svačinky by se měla pohybovat kolem 100 Kč. Týmy jistě u poroty zabodují i kreativním názvem receptu a celkovým pojetím – kostýmy soutěžících, dekorace apod. O postupu do velkého Finále Zdravé 5 rozhoduje splnění všech výše uvedených podmínek.

PROPLACENÍ SUROVIN.
Nadační fond Albert proplatí nákup potřebný na přípravu receptu každého týmu v prvním kole, a to zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert v hodnotě 100 korun (jedna stokorunová poukázka je vždy určena pro jeden tým, v případě, že přihlásíte týmů více, obdržíte více poukázek).

Poukázku zašleme na adresu školy, ale až po obdržení přihlášky (receptu, fotografie a konceptu) do soutěže a také po obdržení účtenky za nakoupené suroviny. Suroviny mohou být nakoupeny v libovolné prodejně kterékoliv maloobchodní značky. Suroviny pro více týmů jedné školy nebo třídy mohou být na jedné účtence, poukázky zašleme jedné zodpovědné osobě ve škole. Účtenky včetně jména pedagoga, názvu a adresy školy zasílejte na adresu: Kristýna Bernatová, Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00.

POROTA


Do velkého celostátního Finále postoupí 4 nejlepší týmy z každé kategorie z celé České republiky. Odborná porota Zdravé 5 vybere z došlých přihlášek 3 nejlepší týmy z každé soutěžní kategorie a o čtvrtém postupujícím týmu z každé kategorie rozhodne veřejnost prostřednictvím online hlasování na našich webových stránkách v období 20. dubna – 24. dubna 2020.

Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.

V případě dotazů kontaktujte:
Alenu Paldusovou: alena.paldusova@albert.cz, 720 936 177
Kristýnu Bernatovou: kristyna.bernatova@albert.cz, +420 720 936 133