Den Země v Třebíči

Dne 22. dubna 2024 si město Třebíč připomnělo Den Země, což je globální akce zaměřená na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto dne se konaly různé aktivity, které zdůrazňovaly důležitost udržitelného života a ochrany přírody. 

Jednou z hlavních aktivit byla také účast Zdravé 5, která kombinuje pět klíčových aspektů zdravého životního stylu s ochranou životního prostředí.

Třebíč, známá svou historií a kulturním dědictvím, tentokrát ukázala svou zelenou tvář. Místní školy, neziskové organizace a samosprávy společně organizovaly čistící akce, vzdělávací semináře a workshopy na téma recyklace a redukce odpadu. Hlavním cílem bylo edukovat občany o důležitosti každodenních ekologických rozhodnutí.

Zvláštní pozornost byla věnována mladým lidem. Rádi se stáváme součástí takových akcí, které inspirují ostatní, jak mohou přispět k ochraně naší planety nejen v den Země, ale každý den.


Den Země v Třebíči