Zdravá 5 na Základní škole Blažkova

V prosinci se žáci šestých a sedmých ročníků na Základní škole Blažkova zúčastnili projektu Zdravá 5. Velmi pěkný článek o celém projektu vyšel v místním periodiku Severník. Dovolujeme si krátce ocitovat a celý článek přikládáme formou "výstřižku". 

Program byl rozdělen do dvou vyučovacích hodin. První spíše teoretická část byla zaměřena na znalost potravin, a především uvědomění si, co vše nezdravé člověk zcela automaticky a nechtěně požívá. Paní lektorka Tereza Kukol si pro žáky připravila nejen názorné příklady obsahu cukru v potravinách, ale dokonce je i aktivní a interaktivní formou zapojila do zásad zdravého stravování... 

 

text


Zdravá 5 na Základní škole Blažkova