NADAČNÍ FOND ALBERT ZA POSLEDNÍ DVA ROKY ZTROJNÁSOBIL POMOC. LONI DO ORGANIZACÍ SMĚŘOVALY DARY V HODNOTĚ PŘES 15 MILIONŮ

V průběhu pandemie prohloubil Nadační fond Albert pomoc a spolupráci s dětskými domovy a řadou dalších neziskových organizací. Vloni směřovala podpora mimořádně i do vybraných nemocnic. Ve srovnání s rokem 2019 více než ztrojnásobil své dary na hodnotu přes 15 milionů korun a navýšil také počet podpořených organizací. Kromě běžné podpory pomáhal i dezinfekcí, antibakteriálním mýdlem, stavebnicemi Lego, vinylovými rukavicemi, knížkami či školními potřebami.

V období pandemie vnímá Nadační fond Albert ještě větší důležitost své podpory. „Loni jsme výrazně navýšili naši pomoc. Ve srovnání s posledním rokem před pandemií jsme jí více než ztrojnásobili ze 4,4 milionu na 15,1 milionu korun. Vzrostl také počet organizací. Celkem jsme podpořili na 120 dětských domovů a více než 100 neziskových organizací, jako jsou azylové domy či nízkoprahová centra,“ popisuje Alena Paldusová, manažerka fondu. „Navýšení a rozšíření naší pomoci bylo možné díky podpoře Albertu, který zastřešuje všechny naše aktivity,“ doplňuje.

„Situace v průběhu pandemie je pro všechny velmi náročná, ale ještě více postihla ty nejzranitelnější. Proto jsme vyčlenili ještě více prostředků na aktivity našeho fondu a zároveň jsme pomáhali i napřímo. Velké poděkování patří našemu zřizovateli a jedinému dárci, společnosti Albert Česká republika. Albert kromě znásobení finančních prostředků pro fond daroval materiální pomoc v hodnotě deset milionů korun také samostatně a například zavážel občerstvení sestřičkám a zdravotnímu personálu do vybraných nemocnic, pomáhal potravinovým bankám nebo vypravil pomoc do tornádem postižených obcí na Moravě,“ upřesňuje Jiří Mareček, předseda správní rady Nadačního fondu Albert.

Mimořádná pomoc

Kromě tradičních programů, které musel fond často přesouvat do online prostředí, tvořily velkou část podpory mimořádné materiální dary. Antibakteriální mýdlo a dezinfekce v hodnotě 4,4 milionu pomohly při dodržování preventivních opatření proti Covid-19. Lego stavebnice, knížky a školní potřeby v hodnotě 4,3 milionu korun zase usnadnily učení a pomohly v rozvoji dětí. Vinylové rukavice v přepočtu za 1,8 milionu ocenili pracovníci sociálních organizací, charit, diakonií či nemocnic.

Pomoc směřuje přímo k dětem

Dětské domovy spolupráci s Nadačním fondem Albert oceňují. „Díky projektům fondu se děti aktivně zapojují do činností, které jsou pro ně velmi prospěšné, jako například vaření ze zdravých potravin, tvorba výrobků na Obchůdky a jejich prodej. Z podpory grantového programu Bertík pomáhá mohou zase rozvíjet svůj talent v zájmových aktivitách nebo se účastnit letních prázdninových aktivit,“ popisuje Naděžda Vopelková, zástupkyně ředitele v Dětském domově Most.

V kroměřížském domově zase zásluhou fondu kromě jiného doplnili sportovní sklad. „Už jsme potřebovali nové ochranné helmy a brusle na led. Také jsme dětem zaplatili ozdravné prázdninové pobyty, které jim pomohly zapomenout na útrapy s distanční výukou a posílily jejich imunitu,“ vyjmenovává vychovatelka Blanka Říhová.

Další 4 miliony na podporu zdravého životního stylu

Nadační fond Albert nad rámec výše zmíněných aktivit a darů také prostřednictvím projektu Zdravá 5 vzdělává žáky mateřských a základních škol v oblasti zdravé výživy. Právě na podporu této aktivity směřovaly další 4 miliony korun. Vzdělávacími programy Zdravé 5 prošlo několik desítek tisíc dětí po celé České republice.


NADAČNÍ FOND ALBERT ZA POSLEDNÍ DVA ROKY ZTROJNÁSOBIL POMOC. LONI DO ORGANIZACÍ SMĚŘOVALY DARY V HODNOTĚ PŘES 15 MILIONŮ