Mezinárodní škola

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se již několik let věnuje integraci žáků cizinců prostřednictvím kurzů českého jazyka. Nabízí je jak žákům, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU, tak i žákům pocházejícím ze třetích zemí.

A právě do této školy zavítala naše lektorka Zdravé 5. S dětmi si povídala anglicky i česky. Žáci, kteří jsou z celého světa, se naučili, jak správně poskládat svou svačinku. Už všichni vědí, že s bacily nejlépe zatočí ovoce, zelenina a pohyb. Každý by měl zdravě a správně jíst! Děti byly moc šikovné. Děkujeme za krásný společný čas.


Mezinárodní škola