Prezentace Zdravé 5 na pediatrické konferenci

V krásném prostředí léčebných lázní Kynžvart probíhala zajímavá a velmi důležitá konference na téma dětské obezity a její léčby. Samotnou realizaci uskutečnily citované lázně pod záštitou MZČR a KV kraje. Účastnilo se přes 50 pediatrů, dále vedoucí členové Společnosti pro výživu - MUDr. Tláskal, Prof. Kunešová, také zástupci pojišťoven, vedoucí pracovníci lázní Kynžvart a v neposlední řadě hejtman Karlovarského kraje.

V rámci konference vystoupila i Alena Paldusová, projektová manažerka Nadačního fondu Albert. Odprezentovala Nadační fond Albert a hlavní obsah a náplň projektu Zdravá 5. Seznámila přítomné s unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Konference byla velice přínosná také po stránce vzdělávací. Nabídla mnoho nových poznatků, výzkumů a aktuálních pohledů na téma dětské obezity jako komplexního problému.

V rámci Zdravé 5 jsme zahájili s lázněmi Kynžvart spolupráci již v minulém roce. Tím, že realizují několik let velmi efektivní redukční pobyty pro děti s obezitou (lehkou i těžkou) a vzdělávají děti v oblasti správné výživy, náš projekt do celého konceptu zapadá a s edukací dětí můžeme výrazně pomoci. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci. 


Prezentace Zdravé 5 na pediatrické konferenci