Tak zase někdy v Kojetíně

Již před několika lety jsme navázali skvělou spolupráci se ZŠ Kojetín. Jelikož se říká: „Opakování – matka moudrostí,“ navštěvujeme školu opakovaně. Nyní lektorky dětem připomněly důležitost zdravého stravování. Po teoretické části následovala část praktická, kdy si děti sami přichystaly zdravou dobrotu.

Celý program byl velmi hezky připraven a děti nadšené. Výuka je zaujala, byly zvídavé a aktivní. Těšíme se na příští návštěvu...


Tak zase někdy v Kojetíně