Poděkování za online výuku Zdravé 5

Program Zdravá 5 zvládneme i v době distanční výuky. Lektorky tak předávají i nadále velmi důležité informace o životním stylu, zapojí děti aktivně do výuky zdravého stravování a rozdají potřebnou energii všem zúčastněným. Nejinak tomu bylo i při milém online setkání žáků ZŠ Ledčice. S pokorou a radostí si dovolujeme uveřejnit poděkování paní učitelky.

Již v roce 2012 jsme využili služeb Zdravé 5 a pozvali k nám do školy lektorku Irenu Škobisovou. Tento program se nám moc líbil a byl pro nás motivací i v dalších letech, kdy jsme se pak již sami snažili prostřednictvím projektových dnů či jiných aktivit děti seznamovat se zdravou výživou. 

V letošním roce během distanční výuky jsme se všichni začali uvědomovat, jak se životní styl žáků výrazně mění. Byli nuceni více času trávit sezením u počítače. Přicházeli denně o přirozený pohyb, nechodili do školy a ani nesměli navštěvovat žádné sportovní kroužky. Vzhledem k tomu, že nám současný stav našich žáčků není lhostejný, zkoušeli jsme hledat možnosti, jak je prostřednictvím on-line výuky seznámit se zdravým životním stylem v oblasti zdravé stravy. Vzpomněli jsme si na Zdravou 5 a opět po letech moc rádi využili její nabídky. Hned po registraci se s námi spojila paní lektorka Nikola Pravdová a dohodli jsme společně termín výuky. Do cesty se nám dostalo nemálo překážek, ale přeci jen se nám společně povedlo nakonec naplánovat termín on-line setkání a také sladit technické zázemí. Vše nakonec fungovalo bez sebemenších problémů. 

Jako nestranný pozorovatel jsem mohla sledovat nejen aktivitu žáků, jejich míru zapojení, ale také kvalitu výukového programu, který byl velmi citlivě připraven a realizován s velkou mírou profesionality. Díky reflexi prostřednictvím zadaných kvízů můžeme říci, že naši žáci mají nyní skvělé základy a jsou také velmi pozitivně naladěni pro další aktivity v této oblasti, což je pro nás – pedagogy - velmi důležité. 

Moc děkujeme všem, kteří program Zdravá 5 podporují. Funguje opravdu skvěle! Naši žáci si odnesli spoustu nových informací týkající se zdravé výživy. 

Paní lektorce velice děkujeme za milý přístup, ochotu a v neposlední řadě také za energii, kterou nám vlila do žil v této nelehké době. Děkujeme!!!

Mgr. Ivana Šindelářová, Dis.

ZŠ A MŠ LEDČICE


Poděkování za online výuku Zdravé 5