Finále Zdravá 5

Pojďte se s námi podívat, jak probíhala zážitková výhra letošního ročníku celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravá 5.

Pravidla soutěže

KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Do prvního kola soutěže se mohou přihlásit dvoučlenné nebo tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR a v nově spuštěné kategorii rodič s dítětem nebo dětmi. Zařazení do soutěžních kategorií proběhne následovně: Mateřská škola, Základní škola mladší žáci (1. a 2. třída), Základní škola starší žáci (3. – 5. třída), Základní škola žáci druhého stupně (6. – 9. třída), Dětské zařízení a Rodiče s dětmi. Každá škola, rodina, dětský domov i klub nominují libovolný počet dvoučlenných nebo tříčlenných týmů. Klienti dalších školských a sociálních zařízení jako jsou nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží se mohu zúčastnit také a budou zařazeni do kategorie Dětská zařízení.

ZADÁNÍ A PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláškou se rozumí připravit zdravou svačinku, která bude vyvážená, dodává energii a bude obsahovat zeleninu nebo ovoce. V kreativitě a originalitě se meze nekladou! Důležité je také stolování, kdy nám týmy mají za úkol poslat fotku, jak svačinku společně snědly a strávily spolu příjemný čas u jídla, které si hezky naservírovaly (svačinu mohou sníst společně v rámci soutěžního týmu nebo každý doma zvlášť s rodinou a podobně.). K přihlášce na webu Zdravé 5 je potřeba přiložit popis přípravy pohoštění včetně receptu, fotografie z přípravy a společného stolování. Upozorňujeme, že ve finálním bodování rozhoduje soutěžní recept, příprava, stolování, ale také kvalita (ostrost) fotografií. Hlásit se můžete v období od 12. února do 17. května 2021. Subjekt musí být registrován v systému Zdravé 5 (registrace na www.zdrava5.cz) a pod svými přístupovými údaji vyplňuje a nahrává přihlášku do soutěže. Tým z kategorie rodiče s dětmi registraci nevyplňují a vyplňují přihlášku bez registrace. Součástí přihlášky musí být název soutěžního týmu (přezdívka), název pokrmu, soutěžní kategorie, fotografie (maximálně 4, každá o velikosti maximálně 500 kB, fotografie by měly být ostré a nerozmazané) a popisek s receptem, případně dalším sdělením, které s receptem souvisí.

KRITÉRIA SOUTĚŽE
Odborná porota bude hodnotit složení, přípravu, originalitu, stolování a kvalitu zaslaných fotografií. Cena receptu by neměla přesáhnout 200 Kč (na 3 porce). Týmy jistě u poroty zabodují i kreativním názvem receptu a celkovým pojetím – kostýmy soutěžících, dekorace apod. O postupu do semifinále rozhoduje splnění všech výše uvedených podmínek.

PROPLACENÍ SUROVIN PROPLACENÍ SUROVIN Nadační fond Albert proplatí nákup potřebný na přípravu receptu každého týmu v prvním kole, a to zasláním dárkové karty do prodejny Albert v hodnotě 200 korun (jedna dárková karta je vždy určena pro jeden tým, v případě, že přihlásíte týmů více, obdržíte více dárkových karet).

Poukázku zašleme na adresu, ale až následně po obdržení přihlášky (receptu, fotografie a konceptu) do soutěže a také po obdržení účtenky za nakoupené suroviny. Suroviny mohou být nakoupeny v libovolné prodejně kterékoliv maloobchodní značky. Suroviny pro více týmů jedné školy nebo třídy mohou být na jedné účtence, poukázky zašleme jedné zodpovědné osobě ve škole. Účtenky včetně jména pedagoga, názvu a adresy školy zasílejte na adresu: Kristýna Bernatová, Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00.

PRŮBĚH SOUTĚŽE
Týmy mohou zasílat své přihlášky až do 17. května 2021. Následně budou odbornou porotou vyhodnoceny veškeré přihlášky a vybrány nejlepší týmy z každé kategorie. Výsledky soutěže a umístění všech přihlášených týmů oznámíme a zveřejníme na konci května.

POTVRZENÍ GDPR
V případě, že nahráváte fotografii, kde jsou vyobrazeny děti, je nutné k přihlášce nahrát Souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude podepsaný zákonným zástupcem dítěte. Osobní údaje a fotografie dětí budou zpracovávány výlučně pro interní účely projektu. Formulář naleznete v přihlášce nebo je možné ho stáhnout zde.

V případě dotazů kontaktujte:
Alenu Paldusovou: alena.paldusova@albert.cz, 720 936 177
Kristýnu Bernatovou: kristyna.bernatova@albert.cz, +420 720 936 133