Finále Zdravá 5

„Připravujeme pro vás Finále Zdravé 5 i v dalším roce. Nový ročník bude spuštěný v únoru 2020. Ale již nyní se můžete inspirovat, jak Finále probíhalo minulý rok. Jako v přechozích ročnících se snažíme motivovat děti, aby jídlo připravovaly i jedly s láskou, dělaly radost těm, kterým občerstvení připraví a užívaly si tak společně strávené okamžiky. Porota bude kromě nápaditého a správně vyváženého receptu hodnotit také myšlenku obdarování!”

Pravidla soutěže

REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE


KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Do regionálního kola soutěže se mohou přihlásit tříčlenné týmy z každé mateřské školy, základní školy, dětského domova nebo nízkoprahových či volnočasových klubů v ČR a ve speciální kategorii zaměstnanci Alberta s dítětem nebo dětmi. Zařazení do soutěžních kategorií proběhne následovně: Mateřská škola, Základní škola mladší žáci (1. a 2. třída), Základní škola starší žáci (3. – 5. třída), Základní škola žáci druhého stupně (6. – 9. třída) a Dětské zařízení. Klienti dalších školských a sociálních zařízení jako jsou nízkoprahová zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží se mohu zúčastnit také a budou zařazeni do kategorie Dětská zařízení. Každá škola, dětský domov i kluby nominují libovolný počet tříčlenných týmů.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláškou do regionálního kola se rozumí nahrání receptu, jehož součástí bude libovolná bylinka, fotografií (příprava, konzumace) a myšlenky obdarování připravenou svačinou prostřednictvím www.zdrava5.cz. Uzávěrka je 1. dubna 2019. Subjekt musí být registrován v systému Zdravé 5 (registrace na www.zdrava5.cz) a při nahrávání přihlášky do soutěže přihlášen svými přístupovými údaji. (Ta jsou tvořena emailem zadaným při registraci a heslem. Heslo je možné změnit nebo znovu vygenerovat na tomto odkaze http://www.zdrava5.cz/heslo). Součástí přihlášky musí být název soutěžního týmu (přezdívka), název pokrmu, třída / soutěžní kategorie, fotografie (maximálně 3, každá o velikosti maximálně 500 kB) a nápad na obdarování připravenou svačinou. Obdržení soutěžního příspěvku potvrdí systém automaticky odeslaným emailem.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNA.
Letošní zadání soutěže zní: Udělej radost jídlem, jehož součástí bude libovolná bylinka. Jedná se o přípravu studeného nebo teplého pokrmu vhodného na svačinu, který bude obsahovat jakoukoli bylinku a také jeho darování. Týmy soutěží o postup do velkého Finále Z5 a 5 nejoriginálnějších receptů s bylinkou odměníme dárkovým balíčkem!

KRITÉRIA SOUTĚŽE.
Odborná porota bude hodnotit nejen složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s do soutěže připraveným pohoštěním. Soutěžící mají za úkol navrhnout, komu připravené pohoštění darují, a udělají mu tak radost. Cena 4 porcí pokrmu by se měla pohybovat kolem 100 korun. Týmy jistě u poroty zabodují i kreativním názvem receptu a celkovým pojetím – kostýmy soutěžících, dekorace, apod. Rozhodnout o postupu do velkého Finále Zdravé 5 může také kvalita zaslaných fotografií.

PROPLACENÍ SUROVIN.
Nadační fond Albert proplatí nákup potřebný na přípravu receptu každého týmu v regionálním kole, a to zasláním nákupní poukázky do prodejny Albert v hodnotě 100 korun.

Poukázku zašleme na adresu školy, ale až po obdržení přihlášky (receptu, fotografie a konceptu) do soutěže a také po obdržení účtenky za nakoupené suroviny. Suroviny mohou být nakoupeny v libovolné prodejně kterékoliv maloobchodní značky. Suroviny pro více týmů jedné školy nebo třídy mohou být na jedné účtence, poukázky zašleme jedné osobě ve škole. Účtenky včetně jména pedagoga, názvu a adresy školy zasílejte na adresu: Kristýna Bernatová, Nadační fond Albert, Radlická 117, Praha 5, 158 00.

POROTA


Do velkého celostátního Finále postoupí 5 nejlepších týmů z každé kategorie z celé České republiky. Odborná porota Zdravé 5 vybere z došlých přihlášek 3 nejlepší týmy, jejichž recepty obsahující bylinku a budou nejvíce vyhovovat kritériím soutěže (vyjmenovaným výše). Zbylé dva týmy z každé soutěžní kategorie vybere široká veřejnost prostřednictvím online hlasování na našich stránkách www.zdrava5.cz/kucharska-soutez/hlasovani.

Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.

Nadační fond Albert si vymezuje právo případné změny podmínek nebo termínů soutěže, které včas oznámí na www.zdrava5.cz a emailem škole nebo zařízení.
Pro více informací kontaktujte Alenu Paldusovou, a.paldusova@nadacnifondalbert.cz nebo +420 720 936 177 .