Konference Školní stravování

Konference „Školní stravování“, která se již více než 40 let koná za účelem vzdělávání pracovníků ve školním stravování, poskytuje aktuální informace o výživě, legislativě a dalších tématech ovlivňujících školní stravování. 

Letos se konference konala 14.-15. května 2024 a zahrnovala přednášky od Ministerstva školství, zdravotnictví a zemědělství, Státního zdravotního ústavu a dalších odborníků. Témata nabídla legislativní novinky, hygienické požadavky, změny ve spotřebním koši a dietní stravování, nákup surovin i veřejné zakázky. 

Druhý den konference se soustředil na dětskou výživu a obezitu s přednáškami odborníků, včetně projektu Prevence dětské obezity. Účastníci se také seznámili s projektem Zdravá 5 a mohli si vyzkoušet interaktivní kvíz Zdravé 5, kde si ověřili své znalosti v oblasti potravin, výživy i hygienických zásad. Výherci byli odměněni dárkovými balíčky z Alberta.


Konference Školní stravování